Software.Informer Virus Free Award
100% CLEAN Certified by Softpedia

This Marathi Kundli Software includes

 • जन्म नक्शत्र आणि त्याच्याशी संबंधित ग्रहाच्या वर आधारित गणना
 • विशोत्तरी दशा काळ
 • सुदर्शन चक्र कुंडली
 • ग्रहांच्या स्थानावर आधारित विश्लेषण
 • पंचांग भाकिते
 • भाव भाकिते
 • दशा /अपहारा यांच्या परिणामावर आधारित भाकिते
 • कुंडलीतील ग्रहांच्या खास युती(योग)
 • मोफत भविष्य मराठीत तयार करा
 • आयनांश विकल्प
 • पंचांग भाकिते
 • भाव भाकिते
 • इंग्लिश
 • हिंदी
 • तमिळ
 • तेलुगु
 • कन्नड
 • मराठी
 • मलयालम
 • बंगाली

View in English

वैशिष्ट्ये

मोफत भविष्य मराठीत तयार करा

हे मोफ़त कुंडली सॉफ्टवेअर मराठी मध्ये उपलब्ध आहे. हे इंग्रजी, हिंदी, मल्याळम, तमिळ, कन्नड, तेलगु आणि बेंगालीमध्ये सुध्दा उपलब्ध आहे. हे मोफत मराठी कुंडली सॉफ्टवेअर आता डाऊनलोड करा!

आयनांश विकल्प

या मोफत मराठी कुंडली सॉफ्टवेअर मध्ये विविध आयनांश विकल्प, जसे चित्र पक्ष आयनांश किंवा लाहिरी आयनांश, रामन आयनांश, कृष्णमुर्ति आयनांश आणि तिरुकानिथम आयनांश, यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

पंचांग भाकिते

या मोफत मराठी कुंडली सॉफ्टवेअर मध्ये पंचांग भाकिते दररोजच्या दिवसावर आधारित, जन्म नक्षत्रावर आधारित, तिथीवर आधारित म्हणजेच चंद्र दिवसावर आधारित, कर्णावर आधारित भाकिते, आणि नित्य योगावर आधारित भाकिते यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. हे मोफत मराठी कुंडली सॉफ्टवेअर आता डाऊनलोड करा!

भाव भाकिते

या मोफ़त मराठी कुंडली सॉफ्टवेअर मध्ये तुमच्या चरित्र आणि जीवनावर ग्रहांच्या होणार्‍या प्रभावावर आधारित तपशिलवार भाव भाकिते देण्यात आलेली आहेत. या मोफत मराठी कुंडली सॉफ्टवेअर मध्ये प्रथम स्थानांचे विश्लेषण ज्याने व्यक्तिमत्व, शारिरिक ठेवण, दर्जा /स्थितीवर आधारित भाकिते मिळतात ती देण्यात आले आहे.

दशा /अपहारा यांच्या परिणामावर आधारित भाकिते

या मोफत मराठी कुंडली सॉफ्टवेअर चालू दशा/ अपहरा यांच्या परिणामावर आधारित थोडक्यात भाकिते देण्यात आलेली आहेत.

जन्म नक्शत्र आणि त्याच्याशी संबंधित ग्रहाच्या वर आधारित गणना

हे मोफत मराठी सॉफ्टवेअर जन्म नक्षत्र आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व ग्रहांच्या गुणधर्म यांची संपूर्ण यादी देते.

सुदर्शन चक्र कुंडली

या मोफत मराठी कुंडली सॉफ्टवेअर मध्ये सुदर्शन चक्र कुंडली सुध्दा देण्यात आलेली आहे.

विशोत्तरी दशा काळ

या मोफत मराठी कुंडली सॉफ्टवेअर मध्ये विशोत्तरी दशा काळ याची थोडक्यात सारांश देण्यात आलेला आहे.

दशा आणि भुकटी(अपहरा) काळ

या मोफत मराठी कुंडली सॉफ्टवेअर मध्ये प्रत्येक दशा आणि त्यातील भुकटी(अपहारा) यांचे काळाचे तपशील त्यांच्या आरंभ आणि अंत्य वेळा यांचासह देण्यात आलेले आहे.

ग्रहांच्या स्थानावर आधारित विश्लेषण

ग्रहांच्या स्थानावर आधारित विश्लेअषण ज्यामध्ये ग्रहांचे स्वामी, प्रत्येक स्थानाचा भावस्वामी, ग्रहांचे(योग), ग्रहांची ग्रहाशी मैत्री, ग्रहांचे स्थानानुसार मित्र ग्रह आणि शत्रू ग्रह आणि त्यांचे परिणाम, मैत्री कुंडली ज्यामध्ये कायमस्वरूपी(नैसर्गिक) मैत्री कुंडली, तात्पुरती(तात्कलिक) मैत्री कुंडली, पाच पदरी(पंचदा) मैत्री कुंडली, कूंज दोष तपासणी, मध्यम) ग्रह युध्द(ग्रहांची लढाई) आणि ग्रहांची अवस्था या मोफत मराठी कुंडली सॉफ्टवेअरमध्ये देण्यात आलेले आहे.

कुंडलीतील ग्रहांच्या खास युती(योग)

कुंडलीत असलेल्या ग्रहांच्या महत्वाच्या योगांचा परिणाम शोधण्यात येतो. या मोफ़त मराठी कुंडली सॉफ्टवेअर मध्ये या योगांचे आपणावर होणार्‍या परिणामांचे थोडक्यात वर्णन देण्यात आलेले आहे. एकत्रिकरण जे योगानध्ये परिवर्तित होत आहे यांचे थोडक्यात वर्णन सहज संदर्भासाठी या मोफ़त मराठी कुंडली सॉफ्टवेअर मध्ये देण्यात आलेले आहे. हे मराठी मधील मोफत कुंडली सॉफ्टवेअर आता डाऊन लोड करा.

View in Marathi

LifeSign Mini Features

Giving you the best personalized horoscope reports in Marathi

Our free Marathi kundli software Astro-Vision LifeSign Mini generates your personalized vedic horoscope report based on your name, date of birth, time of birth and place of birth.

Gives you the benefit of 8 different languages

Astro-Vision LifeSign Mini software comes in eight different languages English, Hindi, Bengali, Telugu, Tamil, Marathi, Kannada and Malayalam

You can choose between your preferred chart styles

Free Marathi kundli software have the special feature of all the four formats of charts namely North Indian, South Indian, Bengali and Kerala chart styles and you can choose between.

No need of entering birth details manually

For an easier horoscope casting, our database has the maximum number of cities in the world and there is an additional feature to add more cities according to your requirement.

Major four Ayanamsas are included

Our free Marathi kundli software LifeSign Mini gives you four Ayanamsa options to choose from:

 • Chitra Paksha ayanamsa or Lahiri ayanamsa
 • Raman Ayanamsa
 • Thirukanitham Ayanamsa
 • Krishnamurthy (KP) Ayanamsa

This report has detailed Panchang predictions

Free Marathi kundli software includes detailed Panchang predictions

 • Panchanga predictions based on weekday
 • Predictions based on birth star
 • Predictions based on Thithi, i.e lunar day
 • Predictions based on Karana
 • Predictions based on Nithya Yoga

Life and personality predictions based on Bhava

With detailed analysis on your first house which deals with your physical structure, personality, attitude and perspective. Astro-Vision LifeSign Mini gives Bhava predictions on life and character based on planetary influences.

Get a detailed report on Dasha and Apahara time frame

Start and end date of each maha dasha and bhukti ( Apahara) is mentioned with predictions on current maha dasa and apahara.

Vimshottari Dasha periods are briefly summarized

Astro-Vision LifeSign Mini free software gives you a brief account on your vimshottari dasa.

Birth star predictions available

Free Marathi kundli software comes with your birth star and its features.

Sudarsana chakra chart

You can find out conjunctions, aspects, transits and yogas through the feature of sudarshana chakra chart.

Planetary dispositions are given in detail

Free Marathi kundli software comes with a detailed report on planetary positions including:

 • Lords of houses
 • Bhava lord of each house
 • Planetary conjunction
 • Planet to planet aspects, planet to house aspects, beneficial planets & malefic planets and planets’ influences
 • Friendship charts including permanent (Naisargika) friendship chart, temporary (Tatkalika) friendship chart & Five-fold (Panchadha) friendship chart
 • Kuja Dosha check
 • Moudhyam combustion
 • Graha Yuddha(planetary war)
 • Grahavastha

Yogas are included with their effects

What yogas you have? How they impact you? Astro-Vision LifeSign Mini report gives a brief reference on yogas

Additional feature to check marriage compatibility

Features including star compatibility (Gun Milan) check, Kuja Dosha or Manglik check, Papa Samyam check and Dasa Sandhi check come with this free marriage compatibility report. Regional preferences are available with all the four types of charts.

System Requirements

Operating system supported : Windows 98 and above, 256MB RAM & 100 MB HDD space

How to uninstall? / Uninstallation

Click the Start button. Select Control Panel, click Programs, click Programs and Features and select Astro-Vision LifeSign Mini. Then click Uninstall.

*End user license agreement

*Ad supported software® 2015 indianastrologysoftware.com        privacy policy | terms and conditions | about us | clients | contact us | site map | faq | career

Sending Mail
5  Email
From :
To :
Sub :
LifeSign Mini - Free Marathi Kundli Software