Kannada Mobile Astrology Software for Basic Horoscope Calculations

StarClock ME

Get Quote

40 years of
excellence

Software in
12 languages

Over 9 million
customers

Used in over
170 countries

gayatridevi "The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life..."

CVBSubrahmanyam "In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world..."

KanippayyurNamboodiripad "Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate..."

narayanan "I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate..."

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಅನುಕೂಲಗಳು

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮರೆತು ಬಿಡಿ-ಜಾತಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ!

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದೊಳಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೋ-ವಿಶನ್, ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರವವರು, ಈಗ ಅದೇ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೋ-ವಿಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಂತ್ರಾಂಶ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯನುಡಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಈಗ ಸಂಚಲನೆಯಲ್ಲಿ!

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅತಿ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಫೇಸ್, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಜೋತಿಷ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಭವಿಷ್ಯನುಡಿಯುವುದರತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಜೇಬಿಗೆಟಕುವ ದರ-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ

ಇತರ ಯಾವುದೇ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಂತಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ದುಬಾರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪುಗಳು ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೋತಿಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಜೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದುದಾಗಿದೆ. ಜೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್- ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೋ-ವಿಶನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಪ್ಯಾಕ್ ಜೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಹುದಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಆಸ್ಟ್ರೋ-ವಿಶನ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶವು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ.

Request Demo
Get Quote

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಲಕ್ಷಣಗಳು

 • ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
 • ಚಲನಶೀಲ ಫಲಗಳು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು
 • ಬಹುಭಾಷಾ ಸೌಕರ್ಯವುಳ್ಳ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಂತ್ರಾಂಶ
 • ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್
 • ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪಾಟಿಬಿಲಿಟಿ
 • ಜನನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ/ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ
 • ಅತ್ಯಂತ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ
 • ಸುಲಭವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು
 • ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
 • ಮೆಮರಿ ಅಗತ್ಯ ಕನಿಷ್ಟ

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಸವಿವರ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾಶಿ ಫಲ, ನವಾಂಶ ಫಲ, ಭಾವ ಫಲ, ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಭಾವ ಕೋಷ್ಟಕ, ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದಿನ, ವರ್ಷ, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಪಾದ, ರಾಶಿ, ಲಗ್ನದೀಪ, ರಾತ್ರಿ ಮಾನ, ಕಲಿದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ, ರಾಹು ಕಾಲ, ಗುಳಿಗ ಕಾಲ, ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ, ದೆಸೆ ಅವಧಿ ಆರಂಭ ಕಾಲ, ಅಂತ್ಯ ಕಾಲ, ದಶಾಧಿಪತಿ, ದೆಸೆಯ ಉಪಾವಧಿ, ಇತ್ಯಾದಿ, ಸ್ಪುಟ, ಗೃಹ ಸ್ಪುಟ, ರಾಶಿ ಸ್ಪುಟ, ರೇಖಾಂಶ, ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಪುಟ, ಪಾಪ ಅಂಶಗಳು, ಲಗ್ನ, ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಪಾಪ, ಪ್ರಶ್ನೆ ತ್ರಿಸ್ಪುಟ, ಚತುರ್ಸ್ಪುಟ, ಪಂಚಸ್ಪುಟ, ಪ್ರಾಣ ಸ್ಪುಟ, ದೇಹಸ್ಪುಟ, ಮೃತ್ಯುಸ್ಪುಟ, ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತ್ರಿಸ್ಪುಟ.

ಅತ್ಯಂತ ಚಲನಶೀಲ ಫಲಗಳು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು

ರಾಶಿ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮಿಷ/ಘಂಟೆಗಳು/ದಿನಗಳು/ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ರಿಯಲ್ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ, ಆಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಗತಿ, ಫಲಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುವುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದಿಸುವ ಪರದೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಬಹುಭಾಷಾ ಸೌಕರ್ಯವುಳ್ಳ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶ

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಇತ್ಯಾದಿ). ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್

ಜಾತಕ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು/ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಾಂಶ, ರೇಖಾಂಶ, ಬದಲಿಸುವುದು, ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯ, ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಮಯ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪಾಟಿಬಿಲಿಟಿ

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ನೋಕಿಯಾ, ಸೋನಿ ಎರಿಕ್ಸನ್, ಎಲ್ ಜಿ, ವಿಂಡೋಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಜಾವಾ -ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಜನನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ/ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ

ಮುಂದೊಮ್ಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಜನನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅತ್ಯಂತ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಂತ್ರಾಂಶದೊಳಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಕೀಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ /ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೋ-ವಿಶನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಜಿಪಿಆರ್ ಎಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬಳಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ 2-5 ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕು (ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ).

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಂಇ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಜಿಪಿಆರ್ ಎಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ. ತಂತ್ರಾಂಶದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೆಮರಿ ಅಗತ್ಯ ಕನಿಷ್ಟ

ಮೊಬೈಲ್ ಜೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿನ ಗಾತ್ರವು 1ಎಂಬಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ, ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಟ ಮೆಮರಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

StarClock ME Benefits

Forget Computers - Horoscope calculations now on your Mobile!

You don't need a computer anymore. Astrology software now fits into your palm! Astro-Vision, one of the pioneers in Astrology Software brings Astrology Software onto your mobile. Astro-Vision StarClock ME Mobile Horoscope Software provides you with all the astrology calculations necessary to give predictions, making it the best horoscope software for mobile phones.

Astrology Consultancy on the Move!

The extremely simple and user friendly interface of StarClock ME Mobile Horoscope Software makes it simple to give astrology consultancy even while travelling. The astrology calculations are accurate and thus you can focus on providing predictions.

Extremely cost effective - save on computers, laptops and even expensive mobiles

Unlike most other Astrology Software, StarClock ME Mobile Horoscope Software works on most mobile phones, thus you save on expensive computers, laptops and high end mobiles.

Ideal for Astrologers and Astrology Students

StarClock ME Mobile Horoscope Software is ideal for Astrologers and Astrology students. StarClock ME Mobile Horoscope Software provides most of the calculations necessary for an astrologer or student of astrology. If you are looking for a PC-based Astrology Software, then Astro-Vision AstroPack Astrology Software is for you. If you are interested in predictions too, then Astro-Vision LifeSign Astrology Software with calculations and predictions is for you.

Request Demo
Get Quote

StarClock ME Features

 • Provides all basic calculations
 • Dynamic charts and calculations
 • Mobile Astrology Software with Multi Lingual Facility
 • Default Location Setting
 • Mobile Compatibility
 • Save/Retrieve Birth Data
 • Extremely User Friendly
 • Easy to Install
 • No network connection required
 • Minimum Memory Requirement

StarClock ME Detailed Features

Calculations provided in the StarClock ME include

Provides all basic calculations

Astro-Vision StarClock ME Mobile Astrology Software provides all the basic calculations and tables such as Rasi chart, Navamsa chart, Bhava chart, Detailed Bhava table, Astrological Day, Year, Sunrise, Sunset, Day calculations, Nakshatra, Nakshatra pada, Rasi, Lagnadipa, Rathri maanam, Kalidina Sankhya, Rahu kalam, Gulika kalam, Yamakanda kalam, Dasa periods starting and ending time, Dasa lord, Sub periods of dasa etc, Spudam, Griha Spudam, Rasi Spudam, Longitude, Nakshathra Spudam, Papa Points, Papam from Lagnam, Moon and Venus, Prashna Thri Spudam, Chathur Spudam, Pancha Spudam, Prana Spudam, Deha Spudam, Mrithyu Spudam and Sookshma Thri Spudam.

Dynamic charts and calculations

You can adjust the time in minutes/hours/days/years in the Rasi view and the calculations are done in real time and presented on the mobile screen instantly. This helps you to view the planetary positions, charts and calculations for different dates and times without going back to the data entry screen.

Mobile Astrology Software with Multi Lingual Facility

StarClock ME Mobile Astrology Software provides the user a choice of English + any one other Indian regional language (Hindi, Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, etc.) on a mobile handset. You can easily change the default language to your choice.

Default Location Setting

You can set any location as default for charts and calculations. StarClock ME Mobile Astrology Software has the facility to Add / Edit / Delete locations and to modify the longitude, latitude, and even set time corrections like summertime, wartime, etc., if required.

Mobile Compatibility

StarClock ME Mobile Astrology Software can be loaded on any Java enabled mobile handset available in the market - Nokia, Sony Ericsson, LG, Windows mobiles, etc.

Save/Retrieve Birth Data

You can even save the birth data of individuals for future use. This facility will be extremely helpful while providing consultancy to regular customers as you can avoid entering the birth details on each occasion and save precious time.

Extremely User Friendly

StarClock ME Mobile Astrology Software is easy-to-navigate for anyone familiar with mobile phones. Basic navigation keys of the mobile phone are used for navigation within the Mobile Horoscope software and therefore no user training/guidance is required.

Easy to Install

StarClock ME Mobile Astrology Software can be installed using USB or Bluetooth connection from a computer or directly from a download link from the Astro-Vision website using GPRS connection. Installation takes only 2-5 minutes (depending on the configuration of the handset)

No network connection required

While using StarClock ME Mobile Astrology Software, you need not have network coverage or GPRS connectivity. Since all the components of the software are installed in the handset, it can run directly from the mobile.

Minimum Memory Requirement

Size of mobile astrology application is less than 1MB and it requires minimum memory for processing

Request Demo
Get Quote

Screenshots

English

Hindi

Telugu

Tamil

Marathi

Kannada

Malayalam

System Requirements

Java® enabled or Microsoft® Windows® mobile phones: Requires Java® MIDP 2.0. or Android™ mobile and tablet: Requires Android™ 2.2 or Higher.Write a review

Name*
Email*
Mobile
Your Rating  
Message*
300
Post Review
freeastrologysoftware freeastrologysoftware freemobileastrologysoftware

StarClock ME Ultimate

This mobile astrology software includes Horoscope Matching,Prasna, Muhurtha and lots more. Available in Android and Java.

Key Features:

 • Multi-lingual interface and reports
 • Detailed Marriage matching
 • Calculations and charts for any date and time
 • Save and retrieve birth data of individuals
 • PDF conversion of reports
 • Compatible with all android mobiles

English + Hindi + Telugu + Tamil + Marathi + Kannada + Malayalam

*Requires Android 2.2 & above

Get A Quote
Know More

AstroSuite 2.0

This astrology software suite is a combination of 8 different astrology software products, ideal for business users.

This Astrology Software Suite Contains:

 • Lifesign 14.0
 • SoulMate 11.0
 • GemFinder 11.0
 • YearGuide 3.0
 • DigiTell 9.0
 • Namefinder 1.1
 • PanchaPakshi 1.0
 • StarClock VX 2.0

English + Malayalam + Tamil + Telugu + Kannada + Hindi + Marathi + Bengali + Sinhala*

*Some software are available in fewer languages.

Get A Quote
Know More

Like us on Facebook

Follow us on Google+

Gayatri Devi Vasudev

gayatridevi

“The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life...”

M V Naranarayanan

narayanan

“I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate...”

Dolly Manghat

DollyManghat

"I am a regular user of your Astro-Vision software ever since you started, because I found it to be the most authentic, dependable..."

Dhaval Trivedi

DollyManghat

"As a fresh user of Astro-Vision software ever since I started, I found it the most authenticate, reliable and ease to handle."

Dr.C.V.B. Subrahmanyam

CVBSubrahmanyam

“In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world...”

Kanippayyur Namboodiripad

KanippayyurNamboodiripad

“Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate...”

Our Corporate Clients

View more
Request a call back
callback
Login to Webapp
Login

Recommended for you

starclockultimate
StarClock ME Ultimate

StarClock ME Ultimate® is the most advanced mobile astrology software for Android. Includes Horoscope Matching, Prasna, Muhurtha, Real Time Planetary Positions and lots more.

close