Astro-Vision Logo
Indian Astrology Software
Home Contact us Sitemap Faq
0 3 2

Astro-Vision SoulMate Personal:
The most trusted Kannada jataka matching software

ಆಸ್ಟ್ರೋ-ವಿಶನ್ ಸೌಲ್‍ಮೇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್: ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್

INR 998
Astrovision horoscope matching software
SoulMate Personal jataka matching software is available in a bundle of 9 different Indian languages namely, English, Hindi, Tamil, Telugu, Marathi, Kannada, Malayalam, Bengali, Gujarathi, Oriya
How to uninstall?
Open Programs and Features by clicking the Start button, clicking Control Panel, clicking Programs, and then clicking Programs and Features

Select The software you want to uninstall and then click Uninstall.
Read in Kannada

Jataka Matching in Kannada – NOW, in a matter of seconds!

That’s right! Now you can find your soul mate based on Vedic astrology jataka matching in a matter of seconds, and what’s more, you can check it from the comfort of your home. All you need to do is enter the Date, Time and Place of Birth in the jataka matching software and you get the jataka matching results instantly.

Trusted Kannada Jataka matching software for over two decades

Astro-Vision SoulMate Personal is the most trusted jataka matching software and has been used by marriage bureaus, astrology centres, astrologers and popular matrimonial websites all over the world. All the popular matrimonial websites are powered by Astro-Vision SoulMate Jataka Matching Software.

Prepare Kannada Jataka matching reports according to your regional preferences

Astro-Vision SoulMate Personal Jataka Matching Marriage Software also provides you a choice of chart formats, like, North Indian, South Indian, East Indian, Kerala and Sri Lankan chart styles. This means you can generate jataka matching reports from the jataka matching software according to your requirements. You can also select the regional preferences based on which a match is made. The minimum check performed is the star compatibility check or Gun Milan Check. Other optional checks include Kuja Dosha Check or Manglik check, Papa Samyam Check and Dasa Sandhi Check. These optional checks can be enabled or disabled according to your customer’s preference.

Save the Details for Future Reference

You can also save the details of the prospective bride or groom for future reference in this Kannada Jataka Match Software.

Customised for Personal Use

Astro-Vision SoulMate Personal Kannada Jataka Matching Software has been tuned for personal use, and hence has a validity of either one year or 100 Jataka matches, whichever comes earlier. If you are looking for a marriage matching software for commercial use, then check out Astro-Vision SoulMate Bureau Software.

ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ- ಈಗ, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ!

ಅದು ನಿಜ! ಈಗ ವೇದಿಕ್ ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜನ್ಮ ದಿನ, ಜನನದ ಸಮಯ, ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌‌ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ಎರಡೂ ದಶಕಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಭರವಸೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌‌ ವೇರ್

ಆಸ್ಟ್ರೋ-ವಿಶನ್ ಸೌಲ್‍ಮೇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ ‌ವೇರ್ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌‌ ವೇರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ( ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋ), ಜೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಜೋತಿಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ವೈವಾಹಿಕ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ಗಳು –ಇವುಗಳಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರಿಯ ವೈವಾಹಿಕ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೋ-ವಿಶನ್ ಸೌಲ್‍ಮೇಟ್ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕಾ ಸಾಫ್ಟ್‌‌ ವೇರ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ

ಆಸ್ಟ್ರೋ-ವಿಶನ್ ಸೌಲ್‍ಮೇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ ‌ವೇರ್ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ, ಪೂರ್ವ ಭಾರತೀಯ, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಲಂಕಾ ಮಾದರಿ, ಮೊದಲಾದ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಕದ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ ‌ವೇರ್‌ನಿಂದ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಡೆಸುವ ಕನಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯೆಂದರೆ, ತಾರಾ ಸಾಮರಸ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಗುಣ ಮಿಲನ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳೆಂದರೆ ಕುಜ ದೋಶ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪಾಪ ಸಾಮ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮತ್ತು ದಶಾ ಸಂಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎನೇಬಲ್ ಅಥವಾ ದಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ

ಸಂಭಾವ್ಯ ವಧುವಿನ ಅಥವಾ ವರನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಈ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ ‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಆಸ್ಟ್ರೋ-ವಿಶನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ ‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ 100 ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಅವಧಿ, ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುವುದೋ ಅದು, ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರೀ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಾಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ ‌ವೇರ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೋ ವಿಶನ್ ಸೌಲ್ ಮೇಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸಾಫ್ಟ್‌‌ ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ.

close

IBM Compatible PC, 24x CD ROM Drive, 128mb RAM, MS-Windows 98 and above

Detailed Features

Kannada Jataka Matching Based on Nakshatra Compatibility Check

Astro-Vision SoulMate Personal Jataka Matching Software performs jataka matching of two individuals based on a number of factors. The minimum is star compatibility or nakshatra porutham. Star Check or Nakshatra Compatibility check is used for calculating the compatibility between birth stars. There are various options for calculating the compatibility. Although the basic principles of judging compatibility are the same, there are variations in the standards applied in different places. Different methods are provided to suit regional practices.

 • North Indian – suitable for all North Indians and those following the North Indian Rashi system (method based on Gun Milan or Gun Milap system)
 • Gun milan or Gun Milap – suitable for those from Karnataka and some areas of Andhra Pradesh
 • Kerala – suitable for Malayalees and those following the Malayalam calendar
 • Tamil Nadu – suitable for Tamilians and those following the Tamil calendar

Kannada Jataka Matching Based on Kuja Dosha or Manglik Check

Astro-Vision SoulMate Personal Jataka Matching Software has the provision for performing a Manglik or Kuja Dosha Check. Manglik or Kuja Dosha is determined based on position of Kuja in a Jataka, since in certain positions, it is considered to adversely affect the longevity of the partner. This dosha is believed to be reduced and sometimes even eliminated by the presence of similar dosha in the Jataka of the other partner. Within the Manglik Check, a Strict Manglik Check is also available.

Kannada Jataka Matching Based on Dasa Sandhi Check

Astro-Vision SoulMate Personal Jataka Matching Software also checks for dasa sandhi as an optional feature. The change from one dasa to another is considered a very difficult period for any individual. If the dasa changes for the girl, as well as the boy take place within a short span, it is believed to make life tough for the married couple and hence matching is not recommended in such cases.

Kannada Jataka Matching Based on Papa Check

Astro-Vision SoulMate Personal Jataka Matching Software also checks for papa matching between the jatakas. The total Papa (Dosha) in a jataka is calculated by assigning papa points for different planetary positions in the jataka. The total papa points in the boy's jataka should ideally be the same or marginally higher than that of the girl for a good jataka match.

ವಿವರವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ತಾರಾ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಆಸ್ಟ್ರೋ-ವಿಶನ್ ಸೌಲ್‍ಮೇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ ‌ವೇರ್ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಕನಿಷ್ಟವಾದುದೆಂದರೆ ತಾರಾ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೋರುದಮ್. ತಾರಾ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 • ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ- ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ರಾಶಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ (ಗುಣ ಮಿಲನ ಅಥವಾ ಗುಣ್ ಮಿಲಾಪ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಧತಿ)
 • ಗುಣ ಮಿಲನ ಅಥವಾ ಗುಣ್ ಮಿಲಾಪ್- ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದ್ಧತಿ.
 • ಕೇರಳ- ಮಲಯಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪದ್ಧತಿ.
 • ತಮಿಳು ನಾಡು- ತಮಿಳರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪದ್ಧತಿ

ಕುಜ ದೋಶ ಅಥವಾ ಮಂಗ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಆಸ್ಟ್ರೋ-ವಿಶನ್ ಸೌಲ್‍ಮೇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಫ್ಟ್‌‌ ವೇರ್ ಮಂಗ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಕುಜ ದೋಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಮಂಗ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಕುಜ ದೋಶ, ಒಂದು ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಗಾತಿಯ ಆಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂತಹುದೇ ದೋಶಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ದೋಶವು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಂಗ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ದಶಾ ಸಂಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಆಸ್ಟ್ರೋ-ವಿಶನ್ ಸೌಲ್‍ಮೇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ ‌ವೇರ್ ದಶಾ ಸಂಧಿಗಾಗಿಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೆಸೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೆಸೆಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿನ ಅವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹುಡುಗನಿಗೆ ದಶಾ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೆಂದಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ವಿವಾಹಿತ ಜೋಡಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದೂ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಪ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಆಸ್ಟ್ರೋ-ವಿಶನ್ ಸೌಲ್‍ಮೇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಾಫ್ಟ್‌‌ ವೇರ್ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಪಾಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಪಾಪ (ದೋಶ)ವನ್ನು, ಗ್ರಹಗಳ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಗಂಡಿನ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ದೋಶ ಅಂಕಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೋಶ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಆಗ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.


Kannada Jataka Porutham Software - home page
Home Page
Kannada Jataka Porutham Software - data entry
Data entry page.
Kannada Jataka Porutham Software - data confirmation and fine tuning date of birth
Data confirmation page along with the facility to fine tune the date of birth.
Kannada Jataka Porutham Software - match preferences
Horoscope matching preferences
Kannada Jataka Porutham Software - report
Horoscope matching report
System requirements
system requirements
 IBM Compatible PC, 1GB RAM, MS-Windows 98 and above
ಸಿಸ್ಟಮ್‍ನ ಅಗತ್ಯಗಳು
system requirements
 IBM Compatible PC, 1GB RAM, MS-Windows 98 and above
free astrology software download
Popular Kundli Matching Software

It is the most trusted kundli matching software which can be used by marriage bureaus, astrology centres and astrologers.

Combination of money saving Indian Astrology products

Available Languages

 • English
 • Hindi
 • Telugu
 • Tamil
 • Malayalam
 • Kannada
Indian Astrology Software Collection
Astrovision software collections
Astrology Software with Remedies

Its combination of products which is financially economical and good for bureau as well as professionals

Combination of money saving Indian Astrology products

Available Languages

 • English
 • Hindi
 • Telugu
 • Tamil
 • Malayalam
 • Kannada
Indian Astrology Software Collection
Astrovision software collections

client testimonials

know more Since 25 years I am using Astro-vision software for
personal future prediction and
muhurthas preditions. The predictions are 100% accurate and based on Indian astrology... feedback


Indian Astrology clients testimonials
P.G Nambiar
Astrologer

Testimonials Disclaimer

Find more info about Astro-Vision's Astrology Software products on Google+
by Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd.

Asterisk Icon 100% accurate Asterisk Icon Based on Indian Astrology Asterisk Icon Multilingual Asterisk Icon User friendly Asterisk Icon Over 2 decades of experience
Software Uninstall Information | End User License Agreement (EULA)
© 2015 indianastrologysoftware.com        privacy policy | terms and conditions | about us | clients | contact us | site map | faq | career
Horoscope Software Home | Mobile Astrology Software | Numerology Software | Horoscope Matching Software | Panchangam Software
Partner Sites : Malayogam Matrimonial | Horoscope